Disclaimer voor https://www.zeeuws-hout.nl

Zeeuws hout, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot https://www.zeeuws-hout.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Zeeuws hout behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Zeeuws hout spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zeeuws hout.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Zeeuws hout.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Zeeuws hout nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zeeuws hout.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zeeuws hout, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Bestel uw haardhout online bij Zeeuws hout

Bent u op zoek naar brandhout voor uw houtkachel en/of bent u op zoek naar hout voor uw open haard? U kunt bij ons de harde soorten haardhout bestellen zoals essenhout,  beukenhout iepenhout en eikenhout. Het haardhout en kachelhout is gedroogd. U kunt het direct gebruiken om te stoken.   Alleen de pallets worden bij u voor de deur afgeleverd. De kleinere hoeveelheden kunt u afhalen bij ons op de houtzagerij. Wij kunnen in heel Nederland en België leveren.